You are here
Home > 2018 > November

Възможността Multi Level Marketing

Multi Level Marketing (MLM) представлява следното - вие използвате и харесвате продуктите на дадена компания, рекламирате ги на ваши познати и когато и те си купуват от продуктите, за вас има бонус. Целта не е да продавате от врата на врата, да разнасяте големи чанти с продукти и да се

Top